Már 202017
 

Százkatona megemlékezés a Szamárhegyen

Március 18-án csepergő esőben indultunk a Szamárhegyen lévő megújított emlékkereszthez. Az eredeti kereszt sajnos kettétört, ezért gondos és szerető kezek újat állítottak helyette. Köszönet érte!
A díszőrség bevonulása után Koditek Pál ismertette az itt lezajlott eseményeket. 1945 márciusának utolsó napjaiban “Százkatona” itt vívta utóvédharcát és halt hősi halált. Valószínű itt is lettek eltemetve, mivel szállítóeszköz híján nem tudták őket elszállítani a Szentgyörgymezőn lévő temetőbe.
Ezután Kátai Róbert tábori lelkész méltatta a katonák helytállását, majd felszentelte az új keresztet.
Koszorúzás után elénekeltük Nemzeti imádságunkat.
Öröm volt látni, hogy a fiatalság is képviseltette magát. Reméljük, hogy tovább éltetik ezt a szép hagyományt.


Sorry, the comment form is closed at this time.