jún 032018
 

Kirándulásunk második napjának délutánját a Krisna-völgy meglátogatására szántuk.
Célunk nem vallási érdeklődésből táplálkozott, hanem az önellátás megvalósított példáit kerestük.
Érdekes, új, hasznos tapasztalatot szereztünk.
A völgybe nem vezették be a villamos közcélú hálózatot. Szükségleteiket minimálisra csökkentették, így a telepített napelem-felület ezt ellátja. Nappal kelnek Nappal fekszenek. Ha feltétlenül kell mécsessel világítanak.
Csak növényekkel és tejtermékekkel táplálkoznak. Tehenészetük országos mintagazdaság: fele arányban tejelők, fele arányban, igavonók.
A telepen 130-an élnek. Aki munkájáért nem kér fizetést az szállást és teljes ellátást kap. Akik nem a telepen laknak azok munkájuk ellenértékét egyrészt pénzben, másrészt utalványban kapják meg. Az utalványon vásárolhatnak a telep termékeiből.
Saját magbankjuk van, növényeiket így szaporítják. A főkertésszel barátságot kötöttünk, tavasszal magokat cserélhetünk.
Belépőnk fejében egy Krisna-menüt is kaptunk. Nekem ízlett, és vacsoráig bőségesen kitartott.
Érdekes volt saját iskolájuk. Gyerekeik itt tanulnak. Alapként a “Teremtés rendjével” kezdik a tanulást. Minden hétköznapi szükségletet megtanulnak, a magyar tanrend előírásain kívül.
Mára leülepedett bennem a látottak, hallottak szintézise. Ha nagyapáink tudását, életvitelét előkaparnánk nem kellett volna Krisna-völgybe mennünk tapasztalatért önellátás tekintetében. Ráadásul a finom kolbászról és a finom borocskáról sem kell lemondanunk. Saját ősvallásunk és a keresztény kultúrkörben töltött közel kétezer éves létünk bőségesen kielégítheti lelkiségünket.
Rajta, keressük gyökereinket, éljük életörömmel Kárpát-haza adottságait, és megtalálhatjuk harmóniánkat!
Jól sikerült két nap után szerencsésen hazaérkeztünk.
Köszönjük Zsuzsának a jó szervezést a sofőröknek a balesetmentes vezetést.

Kassai Kálmán

Sorry, the comment form is closed at this time.