Krisna völgy

 Nincs kategorizálva   Krisna völgy bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jún 032018
 

Kirándulásunk második napjának délutánját a Krisna-völgy meglátogatására szántuk.
Célunk nem vallási érdeklődésből táplálkozott, hanem az önellátás megvalósított példáit kerestük.
Érdekes, új, hasznos tapasztalatot szereztünk.
A völgybe nem vezették be a villamos közcélú hálózatot. Szükségleteiket minimálisra csökkentették, így a telepített napelem-felület ezt ellátja. Nappal kelnek Nappal fekszenek. Ha feltétlenül kell mécsessel világítanak.
Csak növényekkel és tejtermékekkel táplálkoznak. Tehenészetük országos mintagazdaság: fele arányban tejelők, fele arányban, igavonók.
A telepen 130-an élnek. Aki munkájáért nem kér fizetést az szállást és teljes ellátást kap. Akik nem a telepen laknak azok munkájuk ellenértékét egyrészt pénzben, másrészt utalványban kapják meg. Az utalványon vásárolhatnak a telep termékeiből.
Saját magbankjuk van, növényeiket így szaporítják. A főkertésszel barátságot kötöttünk, tavasszal magokat cserélhetünk.
Belépőnk fejében egy Krisna-menüt is kaptunk. Nekem ízlett, és vacsoráig bőségesen kitartott.
Érdekes volt saját iskolájuk. Gyerekeik itt tanulnak. Alapként a “Teremtés rendjével” kezdik a tanulást. Minden hétköznapi szükségletet megtanulnak, a magyar tanrend előírásain kívül.
Mára leülepedett bennem a látottak, hallottak szintézise. Ha nagyapáink tudását, életvitelét előkaparnánk nem kellett volna Krisna-völgybe mennünk tapasztalatért önellátás tekintetében. Ráadásul a finom kolbászról és a finom borocskáról sem kell lemondanunk. Saját ősvallásunk és a keresztény kultúrkörben töltött közel kétezer éves létünk bőségesen kielégítheti lelkiségünket.
Rajta, keressük gyökereinket, éljük életörömmel Kárpát-haza adottságait, és megtalálhatjuk harmóniánkat!
Jól sikerült két nap után szerencsésen hazaérkeztünk.
Köszönjük Zsuzsának a jó szervezést a sofőröknek a balesetmentes vezetést.

Kassai Kálmán

Somogyvár

 Nincs kategorizálva   Somogyvár bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jún 022018
 

Kétnapos kirándulásunk délutánján meglátogattuk Szt. László Somágyváron lévő első temetkezési helyét.
Azzal a tudattal mentünk, hogy Szt . László ősei tisztelete miatt, választotta a régi Koppány fellegvárat egy kolostor helyéül. Tovább akarta éltetni a gyökereket a megváltozott körülmények között is. Erre vannak írásos források is. A feltáró régész Bakai Kornél az ősi koppányi várat a 3 hektár területével a kor legnagyobb várának nevezte. A mostani Nemzeti Emlékhely egy egyszerű, magányos kereszttel, és a kerítésen kívüli sáncokkal emlékezik meg erről.
A Szt. László évre felújított emlékhely lenyűgöző látogatóközponttal várja a látogatót. A szabadtér is impozáns, a kolostor romok konzerválása is lenyűgöző.
Sajnos csak másfél óránk maradt a megtekintésre. Jól éreztük magunkat. Jó kisugárzást éreztünk. Békés együttélést éreztünk Koppány és Szt. László nemzetünket védő munkássága kapcsán. A képek ezt a jó hangulatot tükrözik. Egy távoli tájképen még a Balaton tükre is felcsillant.
Indulnunk kellett Igalra, a szállásunkra.

Kassai Kálmán


Kassai Lajos lovasíjásznál

 Nincs kategorizálva   Kassai Lajos lovasíjásznál bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jún 022018
 

Túratervünk szerint indultunk kétnapos kirándulásunkra június másodikán.

Úti cél Kassai Lajos világhírű lovasíjász birtoka. Jókedvűen értünk a helyszínre a havi rendszerességgel megrendezett nyílt bemutató napra.
A birtok csodálatos, élhető gyöngyszem.
A bemutatón húsz gyönyörű ló, negyven LOVASÍJÁSZ, (három évestől, ötven évesig), minden képzeletet felülmúlóan mutatta be tudományát.
A lovasíjásznak – mivel mindkét kezére szüksége van -a lovát kantár nélkül kell irányítania.
A lónak minden képzeletet felülmúlóan fegyelmezettnek kell lennie, zajra, külső gyors irányváltásoknál felmerülő, váratlan helyzetekre tekintet nélkül, lovasa lábmozdulatának utasításait maradék nélkül be kell tartani.
Lenyűgöző volt ezt élőben látni. Most értettük meg hogy ŐSEINKRŐL miért hitték hajdanán, hogy kentaurok, akik összenőttek a lovaikkal.
Mi ezt a bemutatón nyereg és kengyel nélkül vágtázó, és nyilazó hús-vér, gyerekektől, kis és nagylányoktól, csinos nőktől, legényektől láttuk.
Sajnos a mi fotós felkészültségünk ezt nem tudta követni. A mellékelt képek maradtak nyilvánosságra hozhatók.
A bemutató után ki a hátizsákból, ki a kiváló birka-gulyásból csillapította éhét.
Utána volt két óránk kérdezni Lajost. Csodálatos, szerény, hatalmas felkészültségű, széles látókörű embert ismerhettünk meg emberközelről.
Úti-beszámolóm – meg kell valljam – tizedét sem tudta átadni az olvasónak. Mindenkinek csak azt tudom ajánlani, ezt látni, átélni kell.
A birtokról fájó szívvel búcsúztunk, de várt a következő csoda.
NEMZETI KEGYHELYÜNK, SZENT LÁSZLÓ emlékhelye.
Az utolsó két kép már ott készült. A beszámoló erről egy külön írás lesz.

Kassai Kálmán


Burda 2018

 Nincs kategorizálva   Burda 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
máj 202018
 

Túrabeszámoló a 2017.05.13. Burda túráról.
Ragyogó napsütésben indultunk a kórház parkolóból.
Garamkövesden a turistaút elején sikerült parkolnunk. Az idő továbbra is kényeztetett bennünket. Ígéretes volt a felvezető út. Mindkét oldalon sok-sok csipkebogyó és galagonya termés mutatkozott. A hely szellemétől bebocsátást kértünk, nyugalom, békesség, áradt felénk. Az első kilátónál meghemperegtünk az árvalányhajban, és rácsodálkoztunk Esztergom panorámájára. A háttérben a Gete és a Gerecse tovább szépítette a kilátást. Így fokozódott tovább a többi kilátópontnál, ahogy a képek is sorakoznak. Jött a Garam torkolat, Vaskapu-hegy, Szamár-hegy. Alattunk elrobogott a Budapest-Hamburg gyorsvonat nyugat felé, a Duna pedig méltóságteljesen hömpölygött keletnek. Mikor elfogytak a kilátópontok az erdő csendje és a leereszkedés kényeztetett bennünket. Leértünk a hegyről Kovácsiba. Egy kis séta után a Panoráma hotelnél találtuk magunkat. Csodálatos nap, sok szépség, töltekezés volt a jutalmunk. Aki most lemaradt, most már tudja mit hagyott ki. Akár ősszel csipkebogyó szedéskor, akár jövőre pótolni lehet.


Álmos forrás

 Nincs kategorizálva   Álmos forrás bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
máj 192018
 

Tavaly ugyanebben az időben kerestük népünk valódi ŐSI gyökereit. Nimród csillagkép földi vetületeinek bejárása után megtaláltuk PILISSZENTLÉLEKEN az Álmos forrást. Nagy munkával feltártuk, és az eredeti vízköpőt újból beépítve kitisztítottuk. Sajnos nem voltunk valószínűleg eléggé felkészülve, mert az áldott víz megkerülte a kiköpőt és rendezetlenül csordogált. Az idén május 19-ére tűztük ki, hogy ismét Szent Időben, Szent helyen fogjunk hozzá a Álmos forrás megtisztításának. A napot a SZENTLÉLEK-források megtisztításánál kezdtük. Énekeltünk, és kértük BOLDOG ASSZONY ANYÁNK segítségét, és áldását az elhatározott munkához. A FORRÁSOK TÜNDÉRE biztatása után vonultunk át az Álmos forráshoz. Rövid tanácskozás után, a szorgos kezek nyomán megmozdultak a kövek, az agyag a gátba került, megtömörítettük majd ismét beépítettük az ősi faragott víz-kiköpőt. A FORRÁS TÜNDÉRE jól viselte beavatkozásunk, mert egyszer csak meglódult a vízhozam. Gyorsan feltöltötte a gát előtti szakaszt. Eljött a pillanat a VÍZ birtokba vette az új helyet, és vidám locsogással csorgott ki kiköpőn. Reményeink szerint az erdő állatai tiszta vizet a tisztelettudó emberek új TISZTELENDŐ helyet kaphatnak. Megköszöntük az Égiek és Földiek segítségét. Jó érzéssel indultunk haza. A lányok a fotók közé egy kedves képet is montíroztak. Ezzel köszöntünk az ÜNNEPEN minden kedves túratársunkat.

Kassai Kálmán


Kul-túra és Tor-túra

 Nincs kategorizálva   Kul-túra és Tor-túra bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
feb 152018
 

Hagyományainkhoz híven február a ” Kul-túra ” ideje. Kapóra jött, hogy Budapesten egy helyen két kiállítást is megtekinthettünk.
Az egyik a “sokezret nyilakkal” a honfoglaló magyarok félelmetes fegyveréről szólt. A tárlókban és a falakon végigkövethettük az íj- és nyílvesszőkészítés fázisait. Részletes leírások vezettek bennünket, hogy milyen aprólékos munkával készültek, többféle anyag összedolgozásával. A nyílvesszők hegyét egyszerű kohókban olvasztott vasból, kovácsolással állították elő. A vesszők tárolására alkalmas tegez is igen sok alkatrészből állt. Közben olvashattunk a magyarok hadi sikereiről szóló idézeteket is.(Jó előtanulmány a kaposmérői kiránduláshoz.)

A második kiállítás A Pálosok Nyomában, a Balatonszemesen feltárás alatt lévő Mindszent kolostorról szólt. Még tavaly ősszel találták meg azt a pálos szerzetes fejet mintázó töredéket, mely valószínű, hogy a szentély boltozatot indító konzol köve lehetett. Az alapfalból egy feliratos kő is előkerült. Sajnos a kolostor köveit, tégláit a föld színéig elhordták, így csak a mélyben lévő részek maradtak meg. Balatonszemes önkormányzata azt tervezi, hogy a feltárt romokat látogathatóvá teszi.
Délután, kellemes napsütésben még egy kis “Tor-túrát” tartottunk a Szabadság téren lévő Mangalicafesztiválon. Volt ott minden mi szem-szájnak ingere.
Meg is örökítettem az ünnepelteket.

Boldog Özséb Túra 2018

 Nincs kategorizálva   Boldog Özséb Túra 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jan 202018
 

Immáron tizedszer tettük megemlékezést és zarándoklatot Boldog Özséb tiszteletére. Január 19-én este kötetlen beszélgetésen, misén vettünk részt P. Antal atya Pálos szerzetessel. Ezután megkoszorúztuk Boldog Özséb szobrát a bazilika feljárójánál. Örömmel tapasztaltuk, hogy felújításon esett át, és gondos kezek bebugyolálták a téli időszakra.
A bátrak másnap reggel 06.15-kor nekivágtak a hagyományos zarándoklatnak. Időnk kiváló volt az enyhe fagy megkímélt bennünket a sártól. Pilisszentléleken tízóraiztunk, a Két-Bükkfa nyeregnél ebédeltünk. Itt már valódi tél volt valódi hóval.
Zsuzsi hozta a szokásos finom forralt bort, Gábor felszervírozta a forró csokoládét. Indultunk a tetőre. Útközben csodálatos téli táj, porhó kényeztetett bennünket. A nap is kisütött, mire Boldog Özséb kilátót köszöntöttük. Felhők fölül csodáltuk a körpanorámát. Énekeltünk még Özséb tiszteletére, majd indultunk Pilisszántó felé a szerpentinen. Rendkívül változatos látványokban gyönyörködtünk. Szántón a busz indulásig nem töltöttük haszontalanul az időt, amint a kép is tanúsítja. Eleresztettük magunkat egy pofa sör erejéig. Jó végszó volt, de megtoldottuk egy jövőre veletek ugyanígy felkiáltással.


Kassai Kálmán

Mérleg napi túra 2018

 Nincs kategorizálva   Mérleg napi túra 2018 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
jan 012018
 

Akik életüket, jövőjüket nem csak az anyagi síkon egyengetik, azok odafigyelnek bizonyos dolgokra, amik akaratunktól függetlenül az Univerzumból hatnak mindnyájunkra.
Ilyen például, hogy a Karácsony és Vízkereszt közötti jeles napok miként üzennek az elkövetkező évünkről. E napok közül minden év első napja (nem véletlenül ünnepnap is ) amely egyben e jeles napok közepén lévén a mérleg nyelvét töltik be.
A MÉRLEG akár a múltunk és jövőnk szempontjából is üzenhet.
Tehát, akik hiszik, odafigyelnek arra, hogy miként éljék meg a MÉRLEG NAPOT.
A képeken látható csapat a Galagonyás úti kereszttől indulva felkeresett Esztergomban néhány magasrendű helyet. (az indulóponton kívül az Orbán kápolnát, Csurgó kutat, Kis-, és Nagy Szemánt, vaskapui Magyarok Nagyasszonya szobrát.) Ezeken a helyeken, elmélkedett, imádkozott, énekelt, tiszteletét adta, tisztított gondolatban teremtette jövőjét.
Szeretet energiájából, szívéből otthagyott egy darabot. A jó levegő, a jó társaság, a jobb jövőbe vetett hit mind-mind gazdagította szellemüket, lelküket testüket.Jövőre Veletek ugyanígy.
BUÉK

Kassai Kálmán

Évzáró túra 2017

 Nincs kategorizálva   Évzáró túra 2017 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva
dec 262017
 

Sikeresen teljesítettük az évzáró túránkat is. Hajnali 09.00-kor gyülekeztünk a Galagonyás úti keresztnél. Patkó Feri a régí jó kapcsolatokat ápolva egy 2.5 literes vörösboros lámpással köszöntött, ill. indított bennünket. Szikrázott, simogatott a Nap. Zsuzsi vezetett a Diósvölgyön át két forrást is érintve araszoltunk a Kincses hegy lábánál, a Kis-Kúria völgyeiben. Esztergom csodálatos, nyugalmas tájait rejtett zúgait fedeztük fel. Rácsodálkoztunk a Esztergom eddig ismeretlen rónáira. Szép komótosan felértünk a Vaskapuba. Gábor kitett magáért. Nagyon finom disznótorost tálalt fel. Megköszöntöttük Tamást, Jenőt. Ettünk, ittunk, csevegtünk. Végül Nagyasszonyunknál adtunk hálát, kértük további oltalmát.

Bevégeztük a 2017. évet.